Menu

KAN JEG BRUGE SQUID PÅ FUGTIGE STEDER SOM BADEVÆRELSER?

Ja, Squid er udviklet til også at fungere optimalt i fugtige rum. Det betyder, at Squid bliver siddende i rum med meget fugt, som f.eks. badeværelser og køkkener. Det skal dog undgås at udsætte Squid direkte for vand. Et par dråber gør ingen skade, men en strøm af vand er ikke godt for klæbeevnen.