Menu

VILKÅR OG BETINGELSER

Læs disse Vilkår og betingelser for salg, inden du afgiver din ordre, og gem en kopi af disse vilkår og din ordre til fremtidig reference.

 

1.Brug af webbutikken

1.1 Denne webbutik bruges som en platform til salg af alle de viste varer på vores websted. Webstedet ejes af LAMPE TEXTILES NV, en privatejet virksomhed med begrænset ansvar, der har hjemsted i 8700 Tielt og hovedkontor i BE-8700 Kanegemstraat 29, registreret i Belgien under virksomhedsnummer BE 0434.792.107 (herefter omtalt som "vi" eller "os" eller "vores"). Kontakt os via e-mail (adresse: info@squid.be) eller telefon på (nummer: +32 51 49 20 00), hvis du har brug for hjælp.

1.2 Indholdet af siderne på webstedet er kun til almindelig oplysning og brug. Det kan ændres uden forudgående varsel.

1.3 Aftalen er underlagt din fortrydelsesret (se betingelse 6 nedenfor).

1.4 Du skal være opmærksom på, at afgivelse af en ordre på dette websted direkte medfører en forpligtelse til at betale.

1.5 Vi har ret til at bringe aftalen til ophør, hvis prisen på varerne ikke modtages fra dig i disponible midler (i henhold til betingelse 3.1).

1.6 Intet i disse Vilkår og betingelser skal påvirke dine lovmæssige rettigheder som kunde i henhold til gældende lovgivning.

 

2. Beskrivelse af og prisen på varer

2.1 Du kan finde en beskrivelse af varernes hovedegenskaber og pris på vores websted.

2.2 Priser på enkelte produkter er inklusiv mons, men eksklusiv leveringsomkostninger (medmindre andet er angivet på vores websted). Leveringsomkostninger lægges til det samlede forfaldne beløb og kan ses i indkøbsvognen.

2.3 Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at de viste priser på vores websted er nøjagtige på tidspunktet for din ordre. Hvis der inden for 14 dage efter accept af din ordre findes en prisfejl med hensyn til alle eller enkelte af dine bestilte varer, kan du kontakte Kundeservice (telefonnummer og e-mailadresse kan findes under betingelse 1.1), eller vi giver dig besked så hurtigt som muligt vedrørende de fejlprismærkede varer. I det tilfælde giver vi dig mulighed for:

2.3.1 at annullere din ordre på de fejlprismærkede varer og genbekræfte din ordre til de ændrede priser.

2.3.2 at afgive en ny ordre på alternative varer.

2.3.3 at annullere hele din ordre, eller hvis du inden for 14 dage efter modtagelse af vores tilbud ikke har svaret ved at vælge en af mulighederne i betingelse 2.3.1 til 2.3.3 herover, anses du for at have valgt muligheden under 2.3.3, og din ordre annulleres med det samme. I dette tilfælde refunderer eller krediterer vi dig ethvert beløb, du har betalt, for de fejlprismærkede varer.

2.4 For at undgå tvivl i tilfælde hvor varer ikke er tilgængelige, og du bestiller alternative varer fra os, eller hvor varer er blevet fejlprismærkede, og du efterfølgende bestiller disse varer til den korrekte pris, vil disse salgsbetingelser være gældende for ordren og leveringen af de relevante varer, uanset om ordren afgives via vores websted eller på anden måde.

 

3. Betaling

3.1 Betaling for varerne og leveringsomkostninger kan ske med kreditkort eller betalingskort. Dit kredit- eller betalingskort kan opkræves, fra det øjeblik du afgiver din ordre.

 

4. Levering og tilgængelighed af varer

4.1 På vores websted kan du se den gennemsnitlige leveringstid for levering af varerne. Bemærk, at den gennemsnitlige leveringstid kun er et estimat, og vi kan ikke holdes ansvarlige over for dig, hvis en estimeret leveringstid ikke overholdes.

4.2 Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle omkostninger, du måtte pådrage dig som følge af forsinket levering. Vi anbefaler, at du ikke laver aftaler med montører, før du har modtaget dine varer.

 

5. Risiko/ejerskab

5.1 Ejerskab af varerne overgår først til dig, fra det øjeblik vi har modtaget det fulde forfaldne beløb (i disponible midler) med hensyn til:

5.1.1 varerne

5.1.2 alle andre beløb, der er eller bliver forfaldne til os på alle måder.

 

6.Fortrydelsesret og returneringsproces

6.1 Du har ret til at fortryde aftalen til enhver tid uden at betale eventuelle ekstra omkostninger og uden at anføre en årsag op til 14 kalenderdage, efter du modtager varerne (herefter "fortrydelsesperiode").

6.2 Du udøver din fortrydelsesret ved at ringe til vores kundeservice og meddele os om din beslutning om at fortryde aftalen (telefonnummeret kan findes under betingelse 1.1). Bemærk, at du bliver bedt om at give os oplysninger om de bestilte varer (f.eks., men ikke begrænset til: ordrenummer).

6.3 Når du har udøvet din fortrydelsesret over telefonen, sender vi dig en bekræftelse via e-mail (til den e-mailadresse du har oplyst til os), om at aftalen er trukket tilbage.

6.4 Med undtagelse af tilfælde med defekte eller fejlbeskrevne varer, er du, hvis du udøver din fortrydelsesret efter modtagelse af varerne, ansvarlig for at returnere varerne til Lampe Textiles for egen retning og risiko via en transportmetode efter eget valg. Varerne og emballagen skal returneres i perfekt gensalgstilstand til Lampe Textiles, Kanegemstraat 29, 8700 Tielt, Belgien, uden uberettiget forsinkelse og i alle tilfælde ikke senere end 14 kalenderdage fra den dag, du meddelte os om din beslutning om at fortryde aftalen i henhold til denne betingelse. I tilfælde, hvor samarbejdspartneren leverede varerne til dit hjem, kan du bede samarbejdspartneren om at hente de bestilte varer. Samarbejdspartneren skal modtage denne anmodning om hentning inden for fortrydelsesperioden og opkræver dig et gebyr på 50 £.

6.5 Vi godtgør det beløb, du har betalt, uden uberettiget forsinkelse og i alle tilfælde ikke senere end 30 dage fra den dag, vi blev informeret om din beslutning om at fortryde aftalen.

6.6 I tilfælde, hvor varerne ikke returneres i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, kan vi, med undtagelse af tilfælde med defekte eller fejlbeskrevne varer, opkræve dig et beløb svarende til de omkostninger, vi pådrager os pga. manglende returnering af varerne i henhold til disse Vilkår og betingelser.

 

7.Garanti

7.1 Vi garanterer, at alle varer købt på vores websted er af tilfredsstillende kvalitet og i rimelig stand til alle formål, som varer af denne type almindeligvis leveres til.

7.2 Ved klager i forbindelse med de modtagne varer (f.eks. beskadigede/defekte/manglede varer) skal du kontakte Kundeservice telefonisk (telefonnummeret kan findes under betingelse 1.1). Vi undersøger din klage og vil i overensstemmelse med dine juridiske rettigheder som kunde behandle den så hurtigt som rimeligt mulig.

7.3 Vi henviser til vores websted for specifikke garantioplysninger. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som kunde.

 

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Hvis du er kunde, kan vi ikke holdes ansvarlige over for dig for tab eller beskadigelse eller omkostningen ved køb af erstatningsvarer under omstændigheder, hvor:

8.1.1 vores medarbejdere eller agenter ikke har tilsidesat deres lovmæssige pligt over for dig.

8.1.2 et sådant tab eller beskadigelse ikke er et rimeligt forudseelig resultat af en tilsidesættelse.

8.1.3 et øget tab eller beskadigelse som følge af din tilsidesættelse af vilkår i denne kontrakt.

8.1.4 et sådant tab eller beskadigelse/omkostning ved køb af en erstatningsvare som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge webstedet eller som følge af produkter købt eller indhentet eller indgåede transaktioner via webstedet eller som følge af uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data eller oplysninger på dette websted, selv hvis vi har fået besked om muligheden for sådanne skader.

8.2 Med hensyn til montering, samling og vedligeholdelse af SQUID henviser vi til anvisningerne på vores websted.

 

9. Billeder

Produktbilleder er kun til illustrative formål og kan afvige fra det faktiske produkt pga. begrænsninger i browsersoftware, kameraindstillinger og skærmindstillinger osv. Vi anbefaler alle vores kunder at vælge den endelige farve, når de har set den faktiske farve på Squid på en prøve, der fås i webbutikken eller via en af vores Squid-forhandlere.

 

10. Undtagelse

Ingen undtagelse fra os (uanset om det er udtrykkeligt eller stiltiende) i udøvelse vores rettigheder under denne kontrakt skal forringe aftalens ret til at udøve rettighederne i fremtiden.

 

11. Force majeure

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende udøvelse af vores forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglen kommer som følge af begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ulykker, krig, brand, anlægs- eller maskinnedbrud eller mangel på eller utilgængelighed af råmaterialer fra en naturkilde, og vi er berettiget til rimelig udvidelse af disse forpligtelser.

 

12. Ophævelse

Hvis en vilkår eller betingelse i disse Vilkår og betingelser er ugyldig, ulovlig eller umulig at gennemføre af alle årsager af alle domstole i kompetente jurisdiktioner, skal en sådan bestemmelse ophæves og resten af bestemmelserne heraf skal fortsat være gældende og have påvirkning, som hvis disse Vilkår og betingelser var blevet aftalt med bestemmelsen, der er ugyldig, ulovlig eller umulig at gennemføre, fjernet.

 

13. Gældende lov og jurisdiktion

Disse salgsbetingelser for varer er underlagt relevant belgisk lovgivning, og domstolen i Ghent har jurisdiktion med hensyn til eventuel tvist, der opstår på baggrund af aftalen.

 

14 Vores ret til at ændre disse vilkår og betingelser

14.1 Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden.

14.2 Du er underlagt politikkerne og Vilkår og betingelser, der er gældende, på det tidspunkt, hvor du bestiller varer fra os, medmindre en ændring af disse politikker eller disse vilkår og betingelser er påkrævet ved lov eller af en regeringsmyndighed (i disse tilfælde vil ændringer være gældende for ordrer, du tidligere har afgivet).

 

Ikrafttrædelsesdato og ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne politik til enhver tid. Du bør vende tilbage til denne side regelmæssigt for at læse den seneste version af politikken. Din fortsatte brug af dette websted efter ændringerne betyder, at du accepterer ændringerne. Vi ændrer eller bruger ikke dine personlige oplysninger med tilbagevirkende kraft uden dit samtykke. Denne politik blev udarbejdet og har været gældende siden den 15. januar 2013.

 

Spørgsmål

Hvis du har forespørgsler eller spørgsmål vedrørende denne politik eller ønsker at opdatere dine oplysninger, skal du kontakte os på:

LAMPE TEXTILES NV - division Squid 
Kanegemstraat 29, 8700 Tielt
Belgium
Tel. +32 51 49 20 00

Du kan også skrive en meddelelse vha. kontaktformularen.